PÅGANG: Korona har gitt Nav en rekke henvendelser og Nav Agder har omdisponert ressurser i organisasjonen for å kunne følge opp nyregistrerte arbeidssøkere. Foto: Agderposten Arkiv

Voldsom pågang hos Nav: Over 7.000 har søkt om dagpenger

(Agderposten) Nav har fått et kraftig korona-trøkk. Siden 9. mars har 7.060 personer på Agder søkt om dagpenger, og det er særlig bransjene reiseliv, butikk og salg som nå permitterer sine ansatte.

– Vi er vant til å møte folk i krise, men nå er det mange som trenger oss på en gang. Vi omdisponerer ressursene våre for å sette inn innsatsen der det haster. Samtidig venter vi på politiske beslutninger som forhåpentlig kan lette arbeidet vårt, sier Elisabeth Blørstad, direktør i NAV Agder i en pressemelding

Det er de lokale Nav-kontorene som har ansvar for å følge opp sykmeldte, arbeidssøkere og arbeidsgivere.

SØKNADER: Slik er fordelingen mellom kommunene på Agder, for innsendte søknader om dagpenger. Foto: Nav

Nav-direktøren forteller at Nav-kontorene også får mange henvendelser med spørsmål om nye regelverk.

Det er en del vi ikke kan svare på enda. Noen forslag er vedtatt av Stortinget, andre saker venter vi avklaring på. Vi oppfordrer publikum til å følge med på nav.no, der informasjon knyttet til koronaviruset oppdateres fortløpende. Noen spør også om saksbehandlingstider. Disse kan bli endret, men det er for tidlig å si noe om det, sier Nav-direktøren.

ØKNING I PROSENT: Slik er økningen i prosent i antall helt ledige i hver kommune. Foto: Nav

For å begrense koronasmitte holder flere Nav-kontor i Agder stengt i det tidsrommet som vanligvis er satt av som drop- in-tid.

– Samtidig skal vi ivareta de brukerne som ikke kan samhandle digitalt, men har behov for fysiske møter. Møtene avtales ved å ringe vakttelefonen til det lokale NAV-kontoret, sier Blørstad.

FORDELT PÅ YRKESGRUPPER: Slik er utviklingen i ledige fordelt på yrkesgrupper. Foto: Nav

Ifølge Nav Agder, var det per 19. mars 981 personer som er sykmeldte på grunn av mistanke om – eller påvist koronasmitte på Agder. På landsbasis er tallet 19.399.