Lillesands-Posten fra 1936
Lillesands-Posten fra 1936

Lillesands-Postens historie

Les om avisens historie her.

I 1873 overtar bokhandler P. Kaaveland avisen, og i løpet av hans tid blir formatet på avisen noe større, og avisen presenterer seg som " ugeblad for Lillesand og Omegn". Prisen på et årsabonnent er i 1885 to kroner.
Avisen vokser og i 1892 kommer den ut to ganger per uke. Kaaveland er eier og redaktør i 20 år før han selger avisen til et interessentselskap som trykker avisen i Kristiansand i 1893. Selskapet utgir nå i fellesskap Lillesands-Grimstad-Posten - blad for Vestre Nedenes". De neste årene etterfølges av Olai Hartmann, Henrik Gauslaa og John A. Schetne i redaktørstolen. Kjøpmann A.E. Enger var avisens ekspeditør i Lillesand, og trykkingen foregikk ved Hartmanns boktrykkeri i Grimstad.I 1898 forandrer utgiverselskapet form, og det dannes aksjeselskap med styremedlemmer som er valgt blant aksjonærer i Lillesand og Grimstad. Formålet er å drive en venstreavis for Vestre Nedenes.
I 1901 selger aksjeselskapet forlagretten for Grimstad-Posten til et boktrykkeri i Grimstad, og overdrar Lillesands-Posten til et nytt aksjeselskap. Det er nå Noan Chr. Gauslaa kommer med som sentral aksjonær og medarbeider og begynner å sette sitt preg på avisen. Men navnetrekket som redaktør finner man først i 1904.

Fra den 24. november 1905 trykkes avisen i Lillesand Bogtrykkeri. Presse og annet utstyr er kjøpt fra nedlagte Kristiansand Dagblad. I 1908 får avisen nytt avishode øverst på førstesiden, og dette har Lillesands-Posten beholdt siden. I 1912 kjøper Gauslaa og Nils Rosenberg det tidligere bolighuset i Øvregate 8 hvor avisen fortsatt holder til den dag i dag.Og avisens forbindelsen til Gauslaa-slekta er svært tett også i dag. For da Noan Chr. Gauslaa døde 17. juli 1952 overtok datteren Sigrun Gauslaa redaktørstolen og eierskapet. I 1984 kjøper Sigruns grandnevø Nils Kristian Gauslaa avisen, og samtidig ansettes Vidar Fløde som redaksjonssekretær.

I 1987 ble Fløde formelt ansatt som redaktør, og hadde fra tidlig på 90-tallet også disponentansvaret. I 1994 kjøper Agderposten halvparten av rettighetene i Lillesands-Posten i forbindelse med at Nils Kristian Gauslaa ansettes som administrerende direktør i Agderposten i Arendal.Vidar Fløde sluttet som redaktør 31. desember 2000 etter til sammen 16 år i avisen.

I dag er Thor Børresen avisens redaktør. Den forretningsmessige driften blir i varetatt av avisens styre, med Alf Petter Paulsen som styreformann, konsernet Agderposten eier i dag Lillesands-Posten 100 prosent. Nils Kristian Gauslaa eier fremdeles avishuset i Øvregate 8