Lillesand speidergruppe hadde sist tirsdag dugnad på Savemyr, og kan nå ønske publikum velkommen til den gamle husmannsplasse. Søndag skal de ha "Åpen Speiderdag".
Lillesand speidergruppe hadde sist tirsdag dugnad på Savemyr, og kan nå ønske publikum velkommen til den gamle husmannsplasse. Søndag skal de ha "Åpen Speiderdag".

Velkommen til Savemyr

Midt Agder Friluftsråd har tildelt Lillesand speidergruppe 10.000 kroner i stimuleringsmidler for 2009. Stimuleringsmidlene som ble lyst ut i vår, retter seg mot aktivitetsfremmende tiltak innen "det enkle friluftsliv", og som på en eller annen måte fremmer det allmenne friluftslivet for flest mulig.

!Lillesand speidergruppe fikk tildelt hele søknadssummen på 10.000 kroner som skal brukes for å tilrettelegge Savemyr for turgåere og enkle friluftsaktiviteter. Savemyr er en gammel husmannsplass fra 1810, og ligger i Kaldvell turområde ved Heldal stem. Plassen ligger rett ved turstien. På husmannsplassen gjenstår nå kun hustufter, og plassen er delvis igjengrodd.

Speidergruppa har allerede hatt dugnadsdager på Savemyr, og ryddet krattskog for å hindre gjengroing av kulturlandskapet. Dette for at plassen skal bli bedre synlig for turgåere, og for å bevare de gamle hustuftene. Det er også blitt laget enkle sittebenker og et forsvarlig ildsted slik at det nå er en fin rasteplass langs turstien. I tillegg skal det lages en informasjonstavle som forteller turgåere om natur og kultur i området. Natur og kultur hører tett sammen, og har vært med på å forme landskapet rundt Kaldvell.

Etter at krattskogen er fjernet fra innmarken egner området seg fint som leirplass/teltplass. Plassen kan også benyttes av skoleklasser og andre organisasjoner.

Speiderne skal selv overnatte på Savemyr fra fredag til søndag, og bruke helgen til å ferdigstille leirområdet. På søndag inviterer speidergruppa Lillesands borgere til en "Åpen Speiderdag" på Savemyr (kl 11-13). Det blir da mulighet for å se en ekte speiderleir og prøve ulike speideraktiviteter for store og små: livlinekasting, orientering, førstehjelp, knuter, natursti, og bålkos. Ta gjerne med grillmat til bålet!

Speidergruppa håper at mange ønsker å legge søndagsturen langs turstien på nordsiden av Kaldvellvassdraget. Området nås lettest fra Teinemyr på Heldal, men det er også en fin tur hvis man velger å gå fra Kaldvell.

Trær er hugget og sagd opp, kratt er fjernet og tunet er nå åpent.
Trær er hugget og sagd opp, kratt er fjernet og tunet er nå åpent.
Gapahuker er fine å ha når arbeidsgjengen har pauser.
Gapahuker er fine å ha når arbeidsgjengen har pauser.
Trær er hugget og sagd opp, kratt er fjernet og tunet er nå åpent.
Trær er hugget og sagd opp, kratt er fjernet og tunet er nå åpent.
Gapahuker er fine å ha når arbeidsgjengen har pauser.
Gapahuker er fine å ha når arbeidsgjengen har pauser.