foto
Ryddet i bekken: Fra venstre: Mia Myhre, Kaya Marken, Mathilde Knudsen Skjæveland, Snorre Grødum Lea, Tian Mordal Pigao og Feliks Almås, alle fra klasse 6B på Tingsaker skole. Foto: Christian Nørstebø

Brukte skoledagen til å fikse bekken