Reidar Fuglestad har kommet langt siden oppveksten på Birkeland – rett ved Birkenesparken. Foto: Henrik Lenborg

Hva gjør du nå, Reidar Fuglestad?

Dersom man har fulgt med i lokal-, riks, og internasjonale medier vet man godt hva Reidar Fuglestad driver med om dagen, men hans historie er langt fra like kjent.