foto
Trond Gitmark overtok fra nyttår stillingen som daglig leder hos Magne Gitmark & Co. Foto: Thor Børresen

Overtar ledelsen av familiebedriften