foto
Ukens navn: Dagfinn Bakkemoen har ledet Hornmusikken i snart et år, og selv om mange er aktive i korpset i dag, frykter han at den høye snittalderen kan bli et stort problem i årene framover. Foto: Truls Bjørkum Larsen

Hornmusikkens usikre framtid