Ukens navn: Merete Holtan, enhetsleder for næring og byutvikling i Lillesand kommune. Foto: Christian Nørstebø

– Sørlendinger går mer rundt grøten

Det var en overgang for Merete Holtan å flytte til Sørlandet. Nå skal bergenseren dele ut én million kroner til bedrifter i Lillesand.

Merete Holtan

Alder: 45

Sivil status: Singel

Yrke: Enhetsleder for næring og byutvikling i Lillesand kommune.

Hvem er du?

Jeg har vokst opp i Indre Arna, utenfor Bergen. Jeg flyttet til Birkeland for 11 år siden, og har jobbet sju år i Birkenes kommune. Jeg begynte som saksbehandler, men har fått – og tatt – mer ansvar med årene. Planen var aldri å bli leder, men sånn ble det!

Hva slags sjef er du?

Det er viktig for meg at de i enheten har myndighet og tillit. Der er det mange dyktige saksbehandlere, og da er min jobb å legge til rette for at de kan gjøre jobben sin på en best mulig måte. Det er jo saksbehandlerne som har peiling på faget. Jeg har ingen teknisk utdannelse, og har studert markedsføring på BI, og to år med litteraturvitenskap. Nå holder jeg på med å fullføre en master i lederskap.

«Jeg elsker kommune», sier du i et intervju med Næringsforeningen. Går det an, da?

Jeg synes det er underkommunisert hvor interessant og spennende det er å jobbe i kommune. Det er jo en fantastisk mulighet til å være med på å utforme og påvirke samfunnsutviklingen. Det føles ekstra givende å jobbe med å utvikle tjenester til innbyggerne, det er jo de vi er til for og grunnlaget for hele vår eksistens.

Du begynte i den nye jobben 1. januar. Hvordan har de første månedene vært?

Det har vært fantastisk å bli så godt tatt imot av kollegaer og av næringslivet i Lillesand. Det er jo spesielt å begynne i en ny stilling fra hjemmekontor og nesten bare digitale møter, men den utfordringen må en bare ta på strak arm.

Hva går jobben din ut på?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Jeg er leder for en enhet som heter næring og byutvikling i Lillesand kommune. Der har jeg det overordnede ansvaret for plan, byggesak, miljø/klima, kommunens grunneiendommer og ikke minst næringsarbeidet i kommunen.

Noen spennende prosjekter på gang?

Ja! Vi skal revidere arealdelen av kommuneplanen, og det blir veldig spennende. Da blir premissene for hvordan vi skal bruke arealene i kommunen fremover lagt. Her kan alle som ønsker, komme med innspill for det som betyr noe for dem.

Videreutvikling av sentrum med helårs gågate og parkeringsløsning er også spennende saker. Og så er vi godt i gang med en økt satsing på turisme og reiselivsstrategi, og det er begynt et flott arbeid med næringsforeningen, Bjørnar Heldal og Heidi Løland Anderssen i spissen. Det bygger vi nå videre på. Vi har spennende planer allerede fra sommeren av, med for eksempel badebåt for å gjøre Blindleia mer tilgjengelig for alle.

Les også
Lillesand får badebåt

Du skal dele ut en million i kompensasjon til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltakene. Hvem får penger?

Det kan være bedrifter innen for eksempel reiseliv, arrangements- og servicenæringer. Det er også lagt vekt på at vi skal hjelpe bedrifter som av ulike grunner har falt utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Alle må søke gjennom en nettside som heter regionalforvaltning.no. Etter hvert som søknadene kommer inn, går vi gjennom og ser om de oppfyller kriteriene. Jeg tar også søknadene opp i styret i regionalt næringsfond, hvor også Iveland og Birkenes med. Der sitter også Innovasjon Norge, fylkeskommunen og NAV som observatører, og jeg tenker det er et fint og erfarent fora å diskutere søknadene i. Så jeg sier bare: løp og søk!

Merete Holtan Foto: Christian Nørstebø

Hvordan var det for en bergenser å flytte til Sørlandet?

Det var en overgang, og jeg merket stor forskjell da jeg flyttet hit. Vi bergensere er jo veldig direkte, mens en typisk sørlending går mer rundt grøten. Men det har jeg vent meg til, og det gjelder selvfølgelig ikke alle. Også er sjefen min, Trude Jakobsen, bergenser, og veldig direkte. Jeg synes det er befriende, og tryggere, når folk sier ting som det er, for da vet du hvor du har dem.

Hva blir du glad av?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Jeg blir glad av å jobbe sammen folk med litt humor! Ikke alt må være så alvorlig hele tiden. Ellers blir jeg glad av sjokolade og en god kopp kaffe.

Du engasjerer deg mye på fritiden også?

Jeg liker å utfordre meg selv litt hele tiden. Som det å være meddommer i lagmannsretten. Det er både utfordrende og interessant. Jeg er også varamedlem i styret både i KBR og LIBIR, og det er veldig spennende de gangen jeg må «vikariere». Styrearbeid er noe jeg kunne tenke meg å gjøre mer av, så jeg håper noen trenger kompetansen min flere sted etter hvert.

Jeg har også vært frivillig på Interaktiv i Kirkenes bymisjon en stund. Det er en møteplass hvor asylsøkere, flyktninger og andre nye i Norge kan møtes i et fellesskap med oss som har bodd her litt. Det handler om å forstå hverandre og hverandres kultur, gjøre aktiviteter sammen, spise mat eller bare prate. Akkurat nå kan vi bare møtes på zoom, det er jo ikke det samme som i kafeen Bymisjonen i Kristiansand. Men det er bedre enn ingenting.

Hva gjør du når du skal koble av?

Det kan være en filmkveld med ungene mine. Eller bobler rundt et bål, med venner, eller rett og slett et seriemaraton på Netflix.

Ti kjappe

Musikk: Altetende – akkurat nå hører jeg mye på klassisk musikk.

Bok: «Sult», av Knut Hamsun

Film: Ringenes Herre

Mat: Pinnekjøtt og taco (ikke sammen, da)

Drikke: Vann og bobler

Reisemål: Bergen

Nettsted: Visitsorlandet.com/lillesand

Hobby: Lese bøker.

Hva er bra med å bo i Birkenes?

Trygt for barn å vokse opp.

Hva savner du i Birkenes?

Ordentlige fjell. Også havet, da.