Magne Haugen er kulturleder i Lillesand kommune.

Etterlyser forslag til ny lysløype

Kulturkontoret i Lillesand kommune og Idrettslaget Høvdingen inviterer folk til å komme med innspill til mulig lysløypetrasé i Høvåg.

Det er Magne Haugen som er prosjektleder. Sammen med Idrettslaget Høvdingen skal han komme med forslag til lysløype i Høvåg. Målet er en trasé på cirka 2,5 kilometer.

Haugen inviterer via kommunens hjemmeside lag, foreninger og enkeltpersoner til å komme med innspill til aktuell trasé for en løype på inntil 2,5 km.

Fristen for å komme med innspill er satt til 20. juni.