Har mistet 150.000 kroner på grunn av koronaen - ber kommunen om hjelp

foto