Drillo: – Kan ikke overdrives hvor mye han har betydd

foto