Bystyret skal godkjenne plassering og navn på ny turnhall

foto