Vil samarbeide om utvikling av idrettsanlegg

foto