Blir ikke enige om erstatning - skal mekle i Oslo Tingrett

foto