foto
LILs fotballag i 1934.

Fotball fra 1922 til 1950