Investeringsramme på 700.000 kroner til idrett og kulturminner