Rørende hyllest av Teddy Moen på Fotballtinget

foto