Får frist til 1. mai 2024 til å rydde opp i plastforurensning

foto