Hedret med idrettskretsens høyeste utmerkelse

foto