Slik sørger barna for at han fortsatt sprer fotballglede etter sin død