foto
LILs friidrettsskole: Bak er «skolesjef» Carl Jon Hansen og blant deltakerne er Elin Bendixen, Leif Byremo, Bjørnar Flaa og Kjell-Richard Mouridsen.

Friidrett de siste 50 år

På dagen for LILs hundreårsjubileum, skriver Carl Jon Hansen om friidrettsgruppa.