Aase (12) fra Lillesand var den første som intervjuet Ada etter skaden