Dropper isbane og sandvolleyball – tar inn skatepark og skatehall

foto