Vil ikke ta imot gruppekunder fra nabokommunene

foto