Tidenes gaveoverrekkelse: bankmillioner til nye tiltak

foto