Ber om utsatt frist for håndtering av plastavfall

foto