GJENNOMSIKTIGE: Slik gikk det da Lillesands-Postens journalister testet shortsene. Foto: Heidi Løland-Andersen

Sier nei til nytt årsmøte om draktfarger – nå blir det trolig opprop

Hovedstyret i Lillesand Idrettslag vil ikke ta initiativ til et ekstraordinært årsmøte for å dempe striden om valg av shorts-farger. Dermed startes det trolig underskriftskampanje.

Mandag kunne Agderposten fortelle at Agder Idrettskrets har rådet hovedstyret i Lillesand Idrettslag til å innkalle til ekstraordinært årsmøte for å forankre fargevalget en gang for alle.

Bakgrunnen for dette er at Hugo Nilsen, Bjørn Egil Berntsen og Arvid Børresen har påklaget vedtaket om at det åpnes for bruk av svarte shorts i kampsammenheng. Dette mener trioen strider mot årsmøtets vedtak der blått og hvitt ble trukket fram som lagets farger.

Les også
Årsmøte skal diskutere klubbfarger

Enstemmig hovedstyre

Nå slår hovedstyrets leder Tor Berthelsen tilbake mot kritikken. Ettersom han er på hyttetur med redusert mobildekning, velger han å svare Agderposten skriftlig på spørsmålene knyttet til kritikken av hovedstyret.

Agderposten har blant annet spurt hvordan hovedstyret forholder seg til kritikken og klagen som er kommet. Berthelsen svarer blant annet følgende (les hele svaret i faktaboks under):

– Hovedstyret har diskutert denne saken i hvert møte i vår. Det er innkommet to klager på vedtaket. Hovedstyret har vært enstemmig i alle avgjørelser tatt i denne saken, både i vedtaket og i stadfesting av vedtaket. Vi har behandlet de to klagene som er kommet inn, samt innspillet fra Agder Idrettskrets, uten at dette har medførte endring i standpunktet til hovedstyret. Alle gruppestyrene med håndball og fotball i spissen står 100 % bak avgjørelsen. Slik jeg ser det betyr dette at nesten hele tillitspersonkorpset (valgt av årsmøte) til Lillesand IL står bak denne avgjørelsen.

Dette svarer Tor Berthelsen på kritikken

– Hvordan forholder hovedstyret seg til kritikken og klagen som er kommet på at man åpner for bruk av svarte shortser?

Hovedstyret har diskutert denne saken i hvert møte i vår. Det er innkommet to klager på vedtaket. Hovedstyret har vært enstemmig i alle avgjørelser tatt i denne saken, både i vedtaket og i stadfesting av vedtaket. Vi har behandlet de to klagene som er kommet inn, samt innspillet fra Agder Idrettskrets, uten at dette har medførte endring i standpunktet til hovedstyret. Alle gruppestyrene med håndball og fotball i spissen står 100 % bak avgjørelsen. Slik jeg ser det betyr dette at nesten hele tillitspersonkorpset (valgt av årsmøte) til Lillesand IL står bak denne avgjørelsen – det kan vi være stolte av! Vi er en stor klubb med ca. 1300 medlemmer, og vi kan ikke forvente at alle er enige i alt. Lillesand IL er en demokratisk organisasjon og vi har tatt alle innspill seriøst, og behandlet dem deretter. Alt tatt i betraktning mener vi at i dette tilfelle er det store flertallet enige.

– Da Agderposten pratet med deg tidligere i år, uttalte du at dersom det skulle åpnes for svarte shortser så måtte det nytt årsmøte til. Hva har skjedd siden?

– Vi har hatt en god prosess i idrettslaget siden den gang, og ikke minst i fotball- og håndballgruppene. Til slutt handler dette om hvilke hensyn som veide tyngst, og for Lillesand Idrettslag veide hensynet til at alle skal føle seg komfortable i en konkurransesituasjon tyngst. Derfor har vi tillatt at man kan bruke sort shorts, med blå og hvite detaljer som en del av en blå/hvit konkurransedrakt.

– Vil dere kalle inn til ekstraordinært årsmøte for å avslutte saken?

– Nei, saken er avsluttet.

– Hvis ikke, hvordan vil dere svare på forvirringen som har oppstått om at det «åpnes for» bruk av svarte shortser? Er det fortsatt hvite som gjelder som hovedregel da? Ref. årsmøtevedtaket.

– For dem som sitter i gruppestyrene i Lillesand IL er det ingen forvirring. Det er undergruppene som bestemmer utformingen av konkurransedraktene innenfor sine områder.

– Klart flertall for svart

Leder av håndballstyret, Alexander Iversen, bekrefter Bertelsens uttalelse. Sammen med lederne for alle understyrene i laget sitter han selv i hovedstyret. Han forteller at det har vært en grundig prosess i både fotball- og håndballgruppen etter at årsmøtet sa sitt, og saken kokte som verst i mediene. Fotball- og håndballgruppene landet på at de ønsket like shortser, for å få et felles uttrykk.

– Vi hadde en runde med jentene og avstemning i håndballgruppen. Det var et klart flertall blant dem som ønsket svarte shorts, forteller Iversen.

Les også
Lederen av Lillesand Fotball trekker seg etter shorts-saken

Han bekrefter dermed at både han selv og leder Øyvind Mellem av fotballstyret støtter opp om vedtaket der det åpnes for svarte shorts med blå og hvite striper, som dermed ivaretar idrettslagets profilfarger. Agderposten har gjort flere forsøk på å komme i kontakt med Mellem, men han har ikke besvart avisens henvendelser.

Kampen om fargevalgene var den heteste saken i mediene i vinter, etter at mange av jentene i Lillesand IL ba om å få slippe hvite shortser men ikke ble hørt innledningsvis.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Årsmøtet vedtok at draktfargene skal være blått og hvitt, og at Lillesand IL i størst mulig grad skal bruke de fargene som er vedtatt på sine konkurranse- og treningsdrakter fremover.

Les også
Nominert til pris etter at de ba om å få slippe hvite shorts

– Saken er avsluttet

Da Agderposten spurte Berthelsen etter årsmøtet om det kunne bli aktuelt å ta i bruk svarte shortser, svarte han at det i så fall må et ekstraordinært årsmøtevedtak til. Men nå mener altså hovedstyret at beslutningen om å åpne for svarte shortser likevel er innenfor mandatet gitt av årsmøtet.

– Nei, saken er avsluttet, svarer derfor Berthelsen på spørsmål om det vil bli aktuelt å kalle inn til et nytt årsmøte for å lande saken og hindre eventuell ny konflikt.

Han avviser at det er forvirring i understyrene om bruk av fargene, slik Hugo Nilsen, Bjørn Egil Berntsen og Arvid Børresen hevder.

– For dem som sitter i gruppestyrene i Lillesand IL er det ingen forvirring. Det er undergruppene som bestemmer utformingen av konkurransedraktene innenfor sine områder, skriver han, og får støtte fra leder av håndballstyret:

– Vi mener at dette er i tråd med årsmøtevedtaket. Problemet der har vært at folk har tolket vedtaket forskjellig, men vi og hovedstyret er enige om at vi har fullmakt til å gjøre det vi nå gjør, forklarer Iversen.

Starter trolig underskriftskampanje

Børresen sier til Agderposten onsdag at det fortsatt er aktuelt å starte underskriftskampanje for å få de 50 stemmene som trengs for å kreve ekstraordinært årsmøte. Han presiserer at han ikke har fått pratet med Nilsen og Berntsen men at han antar de vil gå i gang med dette etter at ferien er avviklet.

– Har dere med dere så mange at dere får nok underskrifter?

– Ja, det regner jeg med, svarer Børresen.

Les også
Ny strid om fargen på shortsene – mener styret har brutt årsmøtets vedtak
Les også
Full retrett i shortssaken: – Det blir mørke shorts i Lillesand IL heretter
Les også
LIL vurderer omkamp om de kontroversielle shortsene