Trafikkulykke ved Sørlandssenteret – tre personer involvert