Fylkesmannen vil stimulere Lillesand kommune til å gjøre en ekstra innsats rettet mot nyankomne minoritetsspråklige elevers svømmeferdigheter.
Fylkesmannen vil stimulere Lillesand kommune til å gjøre en ekstra innsats rettet mot nyankomne minoritetsspråklige elevers svømmeferdigheter.