Dette er bildet som er stjålet. Museumsbestyrer Anne Sophie Høegh-Omdal ber om hjelp av publikum for å få det tilbake.
Dette er bildet som er stjålet. Museumsbestyrer Anne Sophie Høegh-Omdal ber om hjelp av publikum for å få det tilbake.

Ber om hjelp til å oppklare tyveri

Museumsbestyrer Anne Sophie Høegh-Omdal ber publikum om hjelp til å få stjålet bilde tilbake.

Det er et bilde som er hengt opp på Ketil Moes plass som nå er stjålet. Bildet er en del av museumskonkurransen til Lillesand By- og sjøfartsmuseum, hvor 17 metallbilder er plassert rundt omkring i byen. 

Bildene viser hvordan stedene så ut tidligere og hvert bilde er også utstyret med en bokstav. Barna er utfordret til å samle alle bokstavene, mens de voksne også må stokke dem til et uttrykk. 

Det stjålne bildet viser Østregate og det som tidligere het Bankplassen. 

- Det er fryktelig ergelig. Bildet er ikke uerstattelig i den forstand at det er det eneste bildet, men vi har lagt ned mye arbeid og det koster også en del å få lagd slike metallbilder. Og så blir konkurransen også noe amputert, forteller muesumsmbestyrer Anne Sophie Høegh-Omdal, som ber publikum om hjelp  til å finne det stjålne bildet. 

- Hjelp oss å spre informasjon og del gjerne saken og bildet videre. Om noen kjenner til hvor det er blitt av, vennligst kontakt Lillesand by- og sjøfartsmuseum eller Politiet, oppfordrer Høegh-Omdal, som velger å røpe at det aktuelle bildet var utstyrt med bokstaven E. Dermed kan konkurransen fortsatt løses og vinnes selv om det nå bare er 16 historiske bilder igjen.