Lillesand kommune er ikke med i det nye konsoliderte museumsselskapet i Aust-Agder, men administrasjonen ønsker å fortsette samarbeidet om arkivet.
Lillesand kommune er ikke med i det nye konsoliderte museumsselskapet i Aust-Agder, men administrasjonen ønsker å fortsette samarbeidet om arkivet.

Foreslår videreføring

Lillesand kommune ønsker videre samarbeid med museene i Aust-Agder, men ikke konsolidering med de andre museumsselskapene i fylket.

Administrasjonen i Lillesand kommune foreslår å gi tilslutning til en selskaps- og samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og kommunene i Aust-Agder om drift av det nye museumsselskapet Aust-Agder museum og arkiv IKS (interkommunale selskap).

Fylkestinget vedtok i april å etablere Aust-Agder museum og arkiv IKS (interkommunale selskap), som er en sammenslåing av museumsenhetene Aust-Agder kulturhistoriske senter, Grimstad bys museer og Setesdalsmuseet.

Siden årtusenskiftet har flere museumsselskap i Norge blitt konsolidert og slått sammen. I 2002 ble Lillesand kommune medlem av Aust-Agder kulturhistoriske senter, men samarbeidet opphørte i 2012.

Kommunen har valgt å fortsette å bli med i arkivsamarbeidet.

Etableringen av det nye selskapet vil ifølge administrasjonen ikke innebære endringer for arkivsamarbeidet, verken praktisk eller økonomisk.

Eier 2 prosent

Lillesands eierandel i det nye selskapet blir på 2 prosent, noe som er mindre enn i dag.

Lillesand driftsselskap yter 491.000 kroner i driftstilskudd til museumsselskapet.

Lillesand by- og sjøfartsmuseum har ikke vært med i sammenslåingsrunden, men har gitt uttalelse om at konsolideringsprosessen i Aust-Agder kan få konsekvenser.

– Vi mener dermed at det ikke er ønskelig for Lillesand kommune på det nåværende tidspunkt å binde seg til de konsoliderte museene i Aust-Agder ut over dagens nivå, verken økonomisk eller på annen måte, skriver de.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kanskje med i framtida

I administrasjonens vurdering heter det at ytterligere konsolidering vil gi mer i statstilskudd.

Kulturdepartementet har vært pådriver for større og sterkere museumsselskaper. Administrasjonen skriver at de ikke er fremmed for å bli med i det nye selskapet en gang i framtida.

– En framtidig prosess hvor vi vurderer å slutte oss til et konsolidert museum kan derfor ikke utelukkes, skriver de.

Alle kommunene i Aust-Agder er i ferd med å vurdere saken. Saken skal opp i formannskapet 11. juni, mens bystyret skal ta stilling 18. juni.