Agderposten tilbyr både innstikk og vedleggsdistribusjon av reklameaviser. Unngå reservasjoner mot reklame (ca 40%) og sørg for at reklameavisen kommer helt inn i huset sammen med avisen.

Gjennom Agderposten treffer du i større grad kjøpesterke kunder med høy grad av reservasjon mot reklame. Dette kan kombineres med distribusjon til ”Ikke abonnenter” – alt med levering i postkassen før kl 07.00. Soning er også mulig.

Ta kontakt med din kundekonsulent og sjekk at det er ledig kapasitet.

Vedlegg

Agderposten tilbyr både innstikk og vedleggsdistribusjon av

Vedleggsdistribusjon er gunstig priset i forhold til konkurrenter. Fritt valg av dag mandag–lørdag, uten ekstra kostnad
(forutsatt ledig kapasitet). Leveres i postkassen før kl 07.00 sammen med avisene. Soning er også mulig, helt ned til rutenivå.

Ta kontakt med din kundekonsulent og sjekk at det er ledig kapasitet.