Einar Holmer-Hoven
Einar Holmer-Hoven

Stor støtte til tiggeforbud

Politikerne i Lillesand har stor støtte i lokalbefolkningen når de har vedtatt innføring av tiggeforbud. Det viser en meningsmåling InFact har utført for Lillesands-Posten.

Politikerne i Lillesand har stor støtte i lokalbefolkningen når de har vedtatt innføring av tiggeforbud. Det viser en meningsmåling InFact har utført for Lillesands-Posten. Syv av ti ønsker et forbud.

InFact har spurt innbyggerne i Lillesand og Birkenes om de mener tigging bør forbys eller fremdeles være tillatt. Tilbakemeldingen er krystallklar. 67,6 prosent ønsker et forbud, mens 22,4 prosent svarer at det fremdeles bør være tillatt. 10 prosent vet ikke. Av de som har gjort seg opp en mening, mener 75,1 prosent at tigging bør forbys, mens 24,9 prosent mener det bør være tillatt.

Fikk rett

I bystyret fikk Bjørn Berntsen (H) kritikk da han i debatten hevdet at det var stort flertall blant byens innbyggere for et forbud mot tigging. Nå gir målingen ham rett.

– Dette er helt i tråd med de signalene jeg har fått fra de mange jeg har snakket med. Jeg står inne for det jeg sa i bystyret. Det er kanskje ikke alle som kan si det samme, smiler Berntsen.

Høyres gruppeleder, Einar Holmer-Hoven, er heller ikke overrasket over at velgerne er på linje med vedtaket i bystyret.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Jeg er ikke veldig overrasket, selv om tallene kanskje er enda klarere enn jeg hadde forventet, sier Holmer-Hoven, som mener den offentlige debatten fort kan gi et feilaktig bilde av folkemeningen.

– Jeg synes vi hadde en god debatt i bystyret, men debatten i media og spesielt sosiale medier før og etter bystyrets behandling har vært hard. En del på venstresiden er veldig moralistiske og nedlatende i sin argumentasjon, og jeg tror nok at det fører til at mange som støtter et forbud nøler med å si sin mening. Når en ser tallene, så er det naturlig å spørre om venstresiden mener at 70 prosent av lokalbefolkningen har inhumane holdninger? sier Holmer-Hoven, som har fått mange tilbakemeldinger etter bystyrets vedtak som styrker ham i at bystyrets vedtak er i tråd med folkemeningen.

– Som valgte representanter for Lillesands innbyggere er dette noe vi må ta hensyn til, og jeg tror ikke det er inhumane holdninger som ligger bak. Det er delte meninger om hvordan man hjelper best og så er det heller ikke til å legge skjul på at det følger en del problemer i kjølvannet. Vi har sterke indikasjoner på at det ikke er den som sitter med koppen som får pengene, sier Einar Holmer-Hoven.

Ikke overrasket

Heller ikke motstanderne av et tiggeforbud virker å være overrasket over tallene som nå foreligger.

– Jeg er ikke overrasket over at et flertall blant folk ønsker et tiggeforbud. Det viser også nasjonale målinger. Dessverre er det mange myter knyttet til dette og mye henger igjen fra den tiden da Oslo ble invadert og tiggere lå i leirer. Dessverre har også politiet bidratt til å påvirke folks holdninger med sine klare utmeldinger, sier Vagle, som selv er politiansatt men i denne saken har kommet til motsatt konklusjon.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Jeg har engasjert meg i saken som politiker og ikke politimann, men har informert politimesteren om at jeg har et annet syn og at

jeg mener politiet med fordel kunne nyansert bildet noe. Dersom vi ser lokalt, så har vi ikke fått den boomen mange hadde spådd. I Kristiansand holder tiggingen seg på samme nivå og det er heller ikke de store ordensforstyrrelsene knyttet til det, sier Leif Vagle (Ap), som likevel innrømmer at det gjør inntrykk når tallene er så klare, og også et klart flertall av Arbeiderpartiets egne velgere støtter et forbud.

– Det er ikke slik at jeg sier at jeg har rett og de har feil. Hvis dette blir et problem som eksploderer så er det ikke slik at jeg sier at vi aldri skal regulere dette, men jeg føler at problemet her lokalt ikke er av en slik karakter at forbud er nødvendig. Jeg har etterlyst tall, men har forstått at det er få episoder knyttet til tigging i Lillesand, sier Vagle.

– Renovasjon

Venstres gruppeleder, Petter N. Toldnæs, er ikke spesielt overrasket over tallene. Han viser til at tilsvarende målinger andre steder har vist flertall for tiggeforbud også der. Han er imidlertid ikke innstilt på å endre politikk som følge av meningsmålingen.

– Venstre har en tydelig holdning til dette over hele landet og vi ønsker ikke et forbud som en sosial renovasjon. Lokalt har vi forankret dette på våre åpne gruppemøter. Dersom det er Venstre-velgere som er uenig så vil jeg gjerne invitere dem til møtene våre slik at vi kan få deres innspill, sier Toldnæs, som i bystyret uttalte at Lillesand ville få et omdømmeproblem når kommunen som den første i landet vedtar et forbud mot tigging.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Men kan det være et omdømmeproblem når målinger viser at vedtaket er i tråd med et massivt flertall av befolkningen?

– Jeg synes det og det er i det minste et paradoks at den kommunen i landet hvor det selges mest musserende og chablis i sommermånedene er den første som innfører et forbud. Jeg mener heller ikke vi har tigging av et slikt omfang at et forbud er riktig virkemiddel. Samtidig så er vedtaket fattet på en demokratisk måte og det må vi respektere, sier Venstres gruppeleder.

Bakgrunnstall

Bakgrunnstallene viser at det er liten forskjell mellom menn og kvinner, men større aldersmessige forskjeller.

I aldersgruppen over 65 år er det flere som mener tigging bør være tillatt enn i de andre aldersgruppene. Sterkest støtte til et forbud mot tigging er det blant dem under 30.

Det er noe sterkere støtte til et tiggeforbud i Birkenes enn i Lillesand, 72,5 prosent og 64,9 prosent for forbud, og 19,8 prosent og 24,0 prosent mot.

Frp-velgerne er mest for et forbud, fulgt av Høyres og Arbeiderpartiets velgere. Også blant velgerne til KrF og Venstre svarer mer enn halvparten at de ønsker et forbud. Den statistiske feilmarginen er imidlertid større for de små partiene enn de store.