Leif Vagle (Ap) og Cecilie Knibe Hanssen (Ap) vil kjempe for å beholde bemanningsnormen i barnehagene, som rådmann Jan Henning Windegaard (t.v.) foreslår å oppheve.
Leif Vagle (Ap) og Cecilie Knibe Hanssen (Ap) vil kjempe for å beholde bemanningsnormen i barnehagene, som rådmann Jan Henning Windegaard (t.v.) foreslår å oppheve.

Vil beholde museet

Høyre signaliserte i formannskapet at partiet vil beholde by- og sjøfartsmuseet og opprettholde eTeateret.

Den store diskusjonen rundt rådmannens skisserte tiltak for å sikre fremtiden kommuneøkonomi ble det ikke i formannskapets møte onsdag. Debatten kommer i bystyret førstkommende onsdag, men flere av partiene ga signaler om hva de kommer til å gå inn for eller ikke når det gjelder lista på 12 punkter.

Aps gruppeleder Leif Vagle understreket at det såkalte «aprilnotatet» er en bestilling fra politikerne.

– Det er mye bra her. Vi ønsker å signalisere litt her i dag. For oss er eiendomsskatten et middel å bruke på inntektssida. Når det gjelder barnehagenormen er vi veldig klare på den. Gamle Møglestu er en utfordring i forhold til drift, samtidig ser vi potensialet som er der. Det dreier seg om vår kulturarv. Det er lag og foreninger som har investert mye der oppe, så det vil være uheldig å avhende eiendommen nå, sa Vagle.

Beholde kulturmidlene

Høyres gruppeleder Einar Holmer-Hoven ga klare signaler på hva hans parti mener. Å øke eiendomsskatten i 2015 er ikke aktuelt, partiet er enig i at vedtatt dekningsgrad på 20,25 for institusjonsplasser for aldersgruppen 80+ i kommunen fristilles, partiet vil selge de kommunale eiendommene som er foreslått og Høyre vil støtte administrasjonen i å oppheve bemanningsnormen for barnehager. Punktet som gjelder brøyekontrakter (lavere kvalitetsnivå skal vurderes), vurdere å innføre parkeringsavgift og nedklassifisering av kommunale veier vil Høyre ha bort. Det samme gjelder punktet om sak om eventuelt videre eierskap i Agder Energi.

– Museet vil vi beholde, og vi vil opprettholde eTeateret. Vi vil være åpne for å se på om drift kan settes ut til private aktører. Kulturmidlene vil vi beholde, sa Holmer-Hoven.

Kunstig å frede

Cecilie Knibe Hanssen (Ap) utfordret Høyre på bemanningsnormen i barnehagene og viste til kunnskapsministerens arbeid med dette.

– Vi sier ikke at vi skal kutte i barnehagesektoren. Den skal vurderes på lik linje med det øvrige kommunale tjenestetilbudet. Vi forutsetter at forsvarlighet blir opprettholdt. Det vil være kunstig å frede dette området, svarte Einar Holmer-Hoven.

Arne Gulbrandsen (Frp) sa at partiet selvfølgelig ikke vil øke eiendomsskatten. Punktet med forsøksordning med statlig finansiering av eldreomsorgen er noe Frp har ivret for lenge, og Gulbrandsen sa det bare er å få sendt av gårde en søknad. Frp vil også ha utdeling av kulturmidler.

Venstre vil blant annet opprettholde eTeateret, ikke røre kulturmidlene og ikke oppheve bemanningsnormen i barnehagene.

KrF er i grove trekk enig med Høyre, men vil komme tilbake til noen av punktene i bystyret.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Fremtidens helsesenter

Dovreplanene ble gjenstand for debatt etter at Jens Olai Justvik (V) hadde vært litt uklar om dette.

Ordfører Arne Thomassen gjorde det klart at dersom man ikke har tro på de strukturelle grepene som skal tas, så må Dovrearbeidet stoppes.

– Jeg har tro på at dette blir fremtidens helsesenter i Agderbyen, sa han.

– Dette er tjenesteinnovasjon. Det er underkommunisert. Dovreutbyggingen er for å gi bedre tjenester i fremtiden, ikke for å legge ned. Det er viktig at vi ikke er uenige om dette. Da må vi stoppe Dovreplanene, sa Cecilie Knibe Hanssen.

Jens Olai Justvik gjorde det klart at han støtter Dovresatsingen ett hundre prosent.

Kaptein i eget liv

Kommunalsjef for helse og kultur viste til at bystyret nylig har vedtatt tre omfattende planer innenfor demens, omsorg og somatisk rehabilitering.

– Brukeren skal være kaptein i eget liv. Nå vil ikke de eldre på institusjon lenger, og vi må respektere det. Vi har et tjenestekontor som grundig utreder brukerens behov, og dersom man ikke er fornøyd kan man klage på det. Når det blir en ledig plass må vi vurdere om vi skal fylle den eller gi hjemmebaserte tjenester. Administrasjonen ønsker «frihet under ansvar», sa Geir Jenssen.

Formannskapet voterte ikke over punktene, men tok administrasjonens forslag til orientering. Saken kommer i bystyret onsdag.