Det er med sorg vi mottok beskjeden om at Arne Gulbrandsen så plutselig var gått bort.

Med sine 12 år i bystyret var han en av Lillesands aller mest erfarne politikere. Kunnskapsrik, kontaktskapende, entusiastisk, humoristisk og en som kunne søke løsninger på tvers av det politiske landskapet, er alle kvaliteter vi forbandt med vår gode kollega.

Arne var godt kjent utover kommunens grenser med sitt store kontaktnett. Men det er ikke bare partipolitikk mange forbinder med Arne. Han var ombudsmannen fremfor noen. Få politikere hadde en så god kontakt med grasrota i kommunen. Det være seg både i Høvåg og i Lillesand. Der innbyggerne har hatt vanskeligheter i møte med regler og byråkrati, har Arne vært en talsmann for hvermannsen. Og det er det mange som er ham takknemlige for. Enhver kommune trenger slike politikere, en som er lett å ta kontakt med, en som lytter. Og en slik politiker var Arne.

Vi kommer til å savne den kjappe replikken som noen ganger fikk hele bystyresalen til å humre. Vi kommer til å savne Arne sitt gode humør og milde og generøse personlighet. Lillesand har mistet en god politiker, en ombudsmann og et godt menneske.

Du etterlater deg et tomrom og vil bli dypt savnet.

Hvil i fred Arne.

Våre tanker går til familien.

Lillesand bystyre

Agnete Flørenæs Knudsen

Anne Breivik

Arne Otto Iversen

Arnt Helleren

Berit Skovli

Bjørn Morten Holm

Einar Holmer-Hoven

Erling Gitmark

Espen Askbo Hovde

Espen Lia

Frida Glamsland Berntsen

Geir Svenningsen

Inger Margrethe Stoveland

Inger Vollstad

Jan Helge Kjøstvedt

Knut Halvor Holthe Rismyhr

Kristin Gustavsen

Lars Gunnar Nag

Leif Kristian Drangsholt

Lise Andersen

Oddbjørn Kylland

Oddvar Espegren

Otto Randøy

Roar Svarstad

Siren Thorvaldsen

Thor-Erling Engemyr