Vår alles kjære Petter er gått bort, så altfor tidlig.

Med en lang politisk karriere, var Petter en markant skikkelse i vårt lille lokalsamfunn.

Petter gikk inn i lokalpolitikken i 2007 som en møtende vararepresentant i planutvalget og bystyret. Dette ga tydeligvis mersmak, for i 2011 ble han fast medlem i bystyret og gruppeleder for Venstre. Som både politiker og privatperson har Petter vært engasjert og genuint opptatt av utviklingen av Lillesand.

Men det er ikke bare i Lillesand Petter har markert seg. Han har vært fylkesleder og førstekandidat på både Aust-Agder og Vest-Agders stortingsliste for Venstre. Nasjonalt har han vært medlem i både landsstyre og i sentralstyret for partiet sitt. Det er formidable posisjoner, og viser et stort engasjement langt utover kommunens grenser.

I høst sto han i spissen for at det skal være mer familievennlig å kunne delta i lokalpolitikken. Han har også vært en tydelig stemme mot hets i sosiale medier. Men regionalt og nasjonalt er han kanskje mest kjent for å være en av de fremste ambassadørene for skeives rettigheter. Som leder av nettverket Frie Venstre og som en profilert og tydelig politiker som kjempet for toleranse og frihet.

Kvelden før han gikk bort, satt vi alle sammen i bystyret til frisk debatt. Petter deltok, engasjert som alltid. For oss som har vært sammen med ham i mange år i politikken, er dette uvirkelig og ufattelig trist.

Petter hadde en gutteaktig sjarme, med mange personlige egenskaper. Han var varm og omsorgsfull mot alle rundt seg. Petter var usedvanlig velformulert og direkte. Han behersket kunsten å spissformulere budskapet på en elegant måte, og uten å såre andre. Aktiv, raus, lyttende, og reflektert er alle kvaliteter vi forbandt med vår gode kollega.

Fred over ditt minne Petter. Vi kommer til å savne deg.

Våre tanker går til Lars Emil og familien.

Lillesand bystyre

Agnete Flørenæs Knudsen

Anne Breivik

Arne Gulbrandsen

Arne Otto Iversen

Arnt Helleren

Berit Skovli

Bjørn Morten Holm

Einar Holmer-Hoven

Erling Gitmark

Espen Askbo Hovde

Espen Lia

Frida Glamsland Berntsen

Geir Svenningsen

Inger Margrethe Stoveland

Inger Vollstad

Knut Halvor Holthe Rismyhr

Kristin Gustavsen

Lars Gunnar Nag

Leif Kristian Drangsholt

Lise Andersen

Oddbjørn Kylland

Oddvar Espegren

Otto Randøy

Roar Svarstad

Siren Thorvaldsen

Thor-Erling Engemyr

.

Trenger du noen å snakke med?

Mental Helse kan nås på 116 123 hele døgnet.

Røde Kors kan ringes på 80033 321.

Kirkens SOS: 22400040.