Lillesands-Posten er distriktets fremste nyhetsformidler. Opplagsutviklingen

2023 har vært et godt avisår for Lillesands-Posten etter at vi opplevde utfordringer i forbindelse med overgang til nytt publiseringssystem og nye apper høsten 2022. Abonnements og lesertall sank noe i 2022, men har hatt en stabil utvikling i 2023.

Flytting

Etter å ha holdt til i Øvregate i 111 år vedtok styret i avisen at tiden var inne til å se seg om etter nye lokaler.

Lokalene i Øvregate har en stolt historie og har i sin tid også huset eget trykkeri. I 2023 fremstod de imidlertid som noe overdimensjonerte for dagens drift og var også

Lillesands-Posten holdt til i Øvregate 8 i Lillesand fra 2012 til 2023. Foto: Truls Bjørkum Larsen

I september flyttet LIllesands-Posten inn i nye lokaler i Skolegata 2 - se bildeserie:

Fakta om Lillesands-Posten:

 • Samlet opplag: 4.249

 • Utgiversted: Lillesand

 • Daglige lesere totalt: 8.152 (2022: 7.469)

 • Daglige lesere på nett: 4.214 (2022: 3.398)

 • Daglige lesere på mobil: 3.677 (2022: 2.849)

 • Papirutgave: 5.832 (2022: 5.406)

 • Redaksjonelle årsverk: 4

 • Antall sider produsert: 3.540

 • Fordeling redaksjonelt stoff/annonser: 75/25

 • Antall lederartikler: 103

 • Antall kommentarer: 1

 • Antall leserinnlegg på nett: 403

 • Antall refuserte leserinnlegg: 9 (masseutsendte innlegg ikke medregnet)

 • Antall kronikker: 13

Mål og prioriteringer:

Til syvende og sist så er det overordnede målet å bli lest av flest mulig. Det vil gi økte inntekter og mulighet til å utvikle produktet. Nøkkelen til å nå målet er selvfølgelig å levere et godt produkt.

Lillesands-Posten skal være en troverdig nyhetsformidler og en bidragsyter i lokalsamfunnet.

Avisens samfunnsrolle

Lillesands-Posten er seg bevisst at vi er limet i lokalsamfunnet og den kanalen som folk naturlig søker til når noe skjer i Lillesand og Birkenes kommuner.

Vi bidrar til å få ut viktig informasjon, men også sette et kritisk søkelys på saker der dette er nødvendig.

Vi har en lav terskel for innlegg og meningsytringer når det gjelder lokale saker, men kjører en strengere linje overfor innlegg utenfra som gjelder nasjonale og internasjonale forhold. Vår prioritet er alltid det lokale.

Tjamsland Gård gjorde seg bemerket i VM. Foto: Skjermdump

Journalistfaglig utvikling

Lillesands-Postens organisasjon har også i 2023 bestått av fire medarbeidere, en redaktør og tre journalister. Håkon Raa sluttet i august for å gå over til journalistjobb i Agderposten. Han ble erstattet av Henrik Lenborg som tidligere har jobbet i Mitt Kongsvinger.

Lillesands-Posten er blant avishusene som flittigst benytter seg av stoffutveksling med andre aviser i PM Sør. Vi har gode erfaringer med dette og merker også at stoff laget fra PM Sørs forbrukeravdeling blir godt lest på vår plattform.

Vi merker en god lagånd i PM Sør hvor de ulike mediehusene heier på hverandre og setter pris på å være en del av et konsern som legger vekt på produktutvikling, gjennom kursing og felles møter, samt felles prosjekter, som blant annet dekning av breddefotballen.

Vi har god støtte fra konsernet og opplever et godt samarbeid med trykkeriet i Arendal, PM Sør Grafisk, samt annonsebooking, kundesenter, regnskapskontor som er lokalisert utenfor huset.

Foto: Christian Nørstebø

Annonsesalget ivaretas nå i hovedsak av avdelingen som er lokalisert hos Fædrelandsvennen i Kristiansand. Vi føler dette er i gode hender og Lillesands-Posten var en av få aviser som i fjor kunne levere annonseinntekter litt over budsjett.

Lønnsfunksjonene ivaretas av konsernets medarbeidere i Trondheim og vi får også godt tilbud om digital kursing fra Polaris Media.

Også i 2023 hadde vi god nytte av en fast sommervirkar i halvannen måned. Det bidro til en grei ferieavvikling samtidig som vi kunne opprettholde trykket gjennom sommeren, som i Lillesand er mer hektisk enn de fleste andre steder.

Henrik Lenborg begynte som journalist i Lillesands-Pposten i august 2023. Foto: Christian Nørstebø

Etikk

Lillesands-Posten ble klaget inn til Pressens Faglige Utvalg en gang i 2023. Dette gjalt et leserinnlegg om forholdene på de lokale kirkegårdene. PFU konkluderte med at god presseskikk var brutt ved at avisen ikke hadde innhentet samtidig imøtegåelse. Vi tar med oss lærdom av denne saken og skjerper våre rutiner for imøtegåelse også når det gjelder meningsytringer.

Kilder

Vi bestreber et bredt utvalg av kilder og og er også bevisste på at vi skal ha bredde i form av alder, kjønn, yrke og bakgrunn.

2023 var preget av at det var valgår. At det store flertallet av toppkandidatene var menn bidro til at balansen nok ble noe skjev.

At vi har en redaksjon som kun består av menn gjør at vi har fokus på god kjønnsbalanse høyt fremme og vi føler at vi har lykkes godt på dette området.

Stoffutveksling

Vi har gjennom flere år hatt «fri flyt» av artikler mellom Lillesands-Posten og Agderposten. Vi har få overlappende kunder og har hatt stor glede av å kunne by leserne på litt ekstra.

Vi har nå gjennom et år forsøkt stoffutveksling med hele PM Sør. Noen aviser har satt begrensninger, men vi praktiserer stort sett «fri flyt» mellom oss og de øvrige titlene, og er fornøyd med dette og føler ikke avisene har mistet sitt særpreg. Tilbudet til våre lesere har imidlertid blitt mye bedre.

På enkelte områder opplever vi at stoffutvekslingen bidrar til en mer effektiv drift ved at en redaksjon dekker et arrangement fremfor tre. Vi må imidlertid være bevisst på at utvekslingen ikke tar overhånd og begrenser mangfoldet.

De viktigste sakene

De sakene som har engasjert mest i året som har gått, er utvilsomt kommunevalget. Lillesands-Posten arrangerte sammen med Radio L en partilederdebatt med godt besøk på Rådhuset i Lillesand. Redaktøren var også møteleder og utspørrer under de tre store debattene i Birkenes kommune. Disse ble arrangert av partiene.

Lillesands-Postens meningsmåling traff rimelig bra. Det ble maktskifte i Birkenes. Foto: Skjermdump

Valget genererte flere saker og ikke minst en rekke leserbrev.

Når en ser på hvilke enkeltsaker som er mest lest, så er det ulykker som topper listen. Men vi ser også at næringslivsstoff, aktuelle nyheter og publikumsarrangemneter som Nations cup i volleyball, Lillesands Da’ene, Tour de vin/øl og Sup & Stup er noe som engasjerer våre lesere.

Lillesands-Posten arrangerte sammen med Radio L paneldebatt i forkant av valget. Foto: Christian Nørstebø
Høyre vant valget i Lillesand Foto: Truls Bjørkum Larsen

Utviklingen av Lillesand sentrum og spørsmålet om polititaktisk øvingssenter i Birkenes har vært saker vi har brukt mye ressurser på. Begge deler har bidratt til en god og levende debatt i våre spalter. Også vindkraftsaken har vært en gjenganger.

Trærne på Ketil Moes plass og skifer i gågaten er saker som har engasjert leserne våre i 2023. Foto: Skjermdump

Lillesands-Posten havnet i en strid med Birkenes kommune, som ønsket å hemmeligholde avtalen som var inngått med politiet, men etter klage til Statsforvalteren ble kommunen pålagt å utlevere avtalen til lokalavisen. Dessverre har vi flere eksempler på at Birkenes kommune det foregående året har motarbeidet offentlig innsyn. Det er synd og står i kontrast til Lillesand kommune, hvor avisen møter større forståelse for sin tilstedeværelse.

Vi trappet i 2022 opp vårt fokus på næringslivet. Dette er videreført i 2023. Vi dekker en region i vekst med flere nyetableringer og mange virksomheter som leverer svært gode resultater og det er det hyggelig å formidle.

Mest leste saker

Liesten over demest leste sakene på lp.no i 2023 viser at det er hendelser som topper. Vi hadde dessverre flere saker med tragisk utfall siste året.

Listen deretter viser også at næringsliv informasjon/forbrukerstoff i tillegg til de gode og gjennomarbeidede reportasjene også er godt lesestoff.

Dette er de ti mest leste sakene på lp.no i 2023 (Artikkelvisninger jfr. Kilkaya):

Mann omkom i MC-ulykke (13 029 artikkelvisninger)

– Han var et hedersmenneske og fortjener å bli husket som det(12 383 artikkelvisninger)

Bystyrerepresentant Petter N. Toldnæs har gått bort (10 555 artikkelvisninger)

Åpen kirke etter dødsfall (8 995 artikkelvisninger)

Omkom i ulykken: - Var en av støttepilarene (5 045 artikkelvisninger)

Disse var på Oktoberfesten (4 280 artikkelvisninger)

Lars Emil tilbake på scenen: – Jeg har mistet det viktigste. Jeg vil ikke miste mer. (4 109 artikkelvisninger)

Hans Petter (41) døde i utforkjøringen (3 848 artikkelvisninger)

Frigir navn: 37-åring omkom i ulykken (3 335 artikkelvisninger)

Opphever tillatelsen til bobilcamping (2 163 artikkelvisninger)

Bilder fra 2023

Her er et lite knippe bilder tatt av våre fotografer i 2023.

Lillesand arrangerte Nations cup og NM i sandvolleyball i juni. Foto: Truls Bjørkum Larsen
Arrangmentet på Kokkenes ble en publikumsfest. Foto: Håkon Raa
Åse Fossli fikk igjen gullringen som hadde vært borte i 49 år. Tor Gunnar Heldal fant ringen. Foto: Christian Nørstebø
Lillesands-Posten var med under Sabla Moros folkefest i Birkeneshallen Foto: Christian Nørstebø
Sup & Stup i Lillesand Foto: Håkon Raa
Hilde Østerøy overbeviser ordføreren om at trafikksikkerheten ikke er god nok over Justøybroa. Foto: Christian Nørstebø

Spørsmål fra Polaris-stiftelsen

Redaktørens ansvar og plikter er fundamentet for pressens rolle i samfunnet. Redaktøransvaret er også lovfestet. Hva mener du er dine viktigste oppgaver som redaktør? Nevn kort tre punkter.

De viktigste oppgavene som redaktør er å sørge for at vi leverer et produkt som er i tråd med de presseetiske retningslinjene. Lillesands-Posten skal være limet i lokalsamfunnet, men også være en aktør som kikker makta i kortene og avdekker det som ikke fungerer. Vi skal skape begreistring og engasjement. Men innenfor rammene av presseetikken.

De redaktørstyrte mediene er avhengig av tillit og troverdighet, og de må derfor verne om sin uavhengighet og integritet. Samtidig er de fleste journalister og redaktører samfunnsengasjerte mennesker. Hvilken policy har dere for medarbeideres engasjement på sosiale medier? Er det fritt frem for å uttrykke egne synspunkter og meninger om aktuelle og kontroversielle spørsmål?

Lillesands-Posten har ingen skrevne regler for engasjement og har så langt ikke følt at dette har vært nødvendig. Ingen av våre journalister er aktive debattører på sosiale medier og man er seg bevisst at man ikke engasjerer seg i temaer som man også dekker.

Stadig mer stoff – både tekst og bilder – skapes av, eller har sitt opphav i, kunstig intelligens (KI). Hvordan påvirkes grunnleggende journalistiske prinsipper som kildekritikk, faktakontroll og åpenhet av KI? Hvordan kan vi sikre oss mot skjulte agendaer, unøyaktigheter og løgn generert av KI?

Kunstig intelligens er kommet for å bli. Vi har såvidt gjort noen forsøk og hadde i juleavisen en historie skrevet ved hjelp av KI. KI kan være et nyttig verktøy når det gjelder stoffutvelgelse og også fotballroboten.

Vi har foreløpig ikke opplevd hos oss at KI har utfordret journalistiske prinsipper. Det er fortsatt sånn at det vi publiserer er godkjent av våre journalister. Dersom redaksjonen jobber etter Vær varsom plakaten og er seg bevisst å sjekke kildene, så vil neppe KI være problematisk.