Lillesand by- og sjøfartsmuseum presenterer gamle Lillesandbilder:

Hummer er en delikatesse og høyt ettertraktet på ethvert festbord. Sånn var det før og sånn er det nå. Hummereksport har vært en stor business. I 1918 stod Lillesand for 35 prosent av Norges hummereksport med vel 125.000 hummer.

På midten av 1700-tallet og frem til begynnelsen av 1900-tallet var hummereksport en svært viktig inntektskilde. Hummer var jevngodt med penger, og ble gjerne omtalt som «svarte penger». Hadde man hummer kunne alle ting kjøpes på kreditt.

Hummer til det europeiske markedet

Allerede på 1600-tallet kom utenlandske skuter langs Skagerakskysten for å kjøpe norsk hummer. Det var store forekomster, og skutene gikk i pendeltrafikk mellom Holland og England. Havner helt opp til Trondheim fikk besøk av utenlandske oppkjøpere. Også norske skuter deltok i hummereksporten.

Hummerbysser og hummerparker

Hollendere og engelskmenn fraktet tusenvis av norske hummere med spesialkonstruerte brønnbåter. Den hollandske båttypen ble kalt «hukkert» eller «hummerbysser». Båtene hadde store brønner med saltvann slik at hummeren kunne fraktes levende til det europeiske markedet. Tilbake til Norge hadde skutene med seg alt fra korn, vin og krydder til kaffe, te og skonrokker.

Det ble flere steder etablert «hummerparker», og engelskmennene og hollenderne ansatte lokale folk, kalt «utliggere» til å kjøpe inn hummer. Flere av hummerparkene hadde hus over konstruksjonen, for å hindre ferskvann/regnvann å komme inn i anlegget.

Lokal «Hummerkonge» på Ågerøya

Opp igjennom tidene har det vært fredning av hummer, og minstemål. I 1879 var minstemålet 21 cm, og det gjorde at hummerbestanden økte. I Høvåg var det tolv hummerekssportører i år 1900 mens Ågerøya og Ulvøysund dominerte i 1910.

Johan Olsen (1857 – 1921) på Ågerøya ble kalt «hummerkongen».  - Olsen kjøpte store kvanta hummer helt fra ytre Oslofjord, Bohuslän kysten og langs Skagerakkysten. Over 100.000 hummere ble samlet og lagret for eksport i hummerparken på Meholmen.  Et manuelt drevet skovlhjul og siden motor pumpet friskt saltvann inn i anlegget, men ikke nok. Etter hvert overtok store sankekister, forteller Jo van der Eynden, spesialist i maritim kysthistorie.

«Litt Lotto-stemning»

Hummerfiske er i dag en ekstra attraksjon ved det å bo langs Sørlandskysten. For de fleste handler det om tradisjon og spenning og muligheten det gir til å servere hummer på festbordet. Hummerfisket er også et høstrituale som gir aktivitet.  Teiner, tau og dobber skal ettersees og evt repareres. Agn skal fiskes.

Faste plasser

Jan Olav Johnsen som arbeider i Skjærgårdstjenesten, forteller at hummerbestanden over tid har vært for nedadgående, men at krav om minimum- og maksimumsmål, forbud mot å fange rognhummere og begrenset fangstperiode, har gitt resultater.  Hummerbestanden er derfor nå svakt økende, sier Johnsen. Han er selv hummerfisker og senker sine 10 teiner på hemmelig sted klokken 8 den 1. oktober.

Historien viser at også livet i havet går «i bølger». Bærekraftig forvaltning av havets ressurser og gode rammebetingelser for livet i havet er derfor viktig for at fremtidige generasjoner skal få like stor glede av hummer og hummerfisket som oss!

Emma Elisabeth Vennesland

Emma Elisabeth Vennesland Foto: Privat

Bildet er hentet fra Lillesand By- og Sjøfartsmuseums sider på Agderbilder.no. Her er nærmere 3.000 bilder fra Lillesand digitalisert av Fotogruppen.

Kilder: Berit Eide Johnsen: Lillesands historie 1850-1920

Store norske leksikon

Fiskeridirektoratet

Ny Hellesunds historie

Margit Løyland: Hollendertiden i Norge 1550-1750