Lillesand by- og sjøfartsmuseum presenterer gamle Lillesandbilder:

Lillesand kirke ble innviet 25. september 1889. Jeg skulle gjerne sett prosesjonen som beveget seg fra Sparebanken og opp til kirken den dagen.

Prestekjoler, gull og hvite hansker

I spissen, en avdeling prester i sine embetsdrakter bærende på kirkens hellige kar, deretter biskop Brun i sin bispekåpe, sogneprest Kobro i sin messehagel, prester og proster fra nabokommunene i sine prestekjoler. Fylkesmann og amtmann i uniformer med gullbroderte krager, hvite hansker og tosnutede hatter. Kommunestyre, byggekomite, lærere og en del av byens borgere, alle i galla. Klokkene ringte, og orgelet spilte. Det var tettpakket av folk, og 1200 som overvar seremonien.

Skole på kirketomten

Allerede i 1860-årene reiste deg seg et sterkt ønske om å få en kirke til byen. Det var oppgangstid innen skipsfart, skipsbygging, handel og håndverk. Det ble anskaffet tomt til kirken på Brentemoen, men byggingen ble utsatt fordi totalkostnaden ville bli for høy. I stedet ble Middelskolen (nå Brentemoen skole) bygd på tomten i 1874.

Vestre Moland kirke for liten

Det kom ny vind i seilene for å bygge ny kirke utover1880-årene. Folketallet var økende, og det var plassmangel i Vestre Moland kirke. Generøse pengegaver og gratis tomt gjorde det mulig å nedsette en byggekomite i 1886. Budsjettet var på 75.000 kroner. Henrik Thrap-Meyer ble valgt som arkitekt. Han er kjent for Kristiansand domkirke, Grimstad kirke og Victoria Terrasse i Oslo.

Aktive kirkeforeninger og enkeltpersoner har gjennom innsamling og generøse gaver bekostet utsmykning til kirken, alt fra alterlys til lysgloben, skipsmodell, konfirmantkors og alterduk.

Sosial møteplass og husbukk

Siden 1889 har Lillesand kirke vært brukt ved høytider, og vært en sosial møteplass ved gudstjenester, dåp, konfirmasjoner og brylluper. Kirken brukes i dag til konsert- og kulturopplevelser, konfirmantundervisning, korøvelser og barne- og ungdomsarbeid. Ved å fjerne noen av de nederste radene, er det mulig å ha kirkekaffe der. På den grønne lungen på vestsiden av kirken, er det tilrettelagt for fritidsaktiviteter for byens barn.

På 1970-tallet kom det utspill fra kirkelig hold om å rive kirken på grunn av husbukk, og heller bygge en ny arbeidskirke. Dette skapte så sterke reaksjoner og motstand at det heldigvis ikke ble noe av.

Sitter på samme sted

Skipsbyggermester og skipsreder Per Knudsen hadde delansvaret for det tekniske kirkebyggearbeidet. Siren Eide (72) på Tingsaker er hans oldebarn. – Jeg prøver å sette meg til høyre i kirkeskipet, slik familien min har gjort i alle år, og gjerne langt fremme. Min mor og hennes to søstre ble tatt med i kirken hver søndag av sin far,  Hjalmar Knudsen, og satt alltid på samme sted. Kjærlighet til kirken har jeg fått inn med «morsmelken». Når jeg sitter der, tenker jeg ofte på familien min, og at slekt følger slekters gang. Jeg sitter også og ser på den vakre altertavlen, fargene og høyden i kirken, og føler ro og fred, sier Siren.

Jan William Denstad (57) på Kokkenes hører de malmfulle klokkeslagene fra kirken godt. -Familien min på morssiden, Smith Jacobsen, har gjennom flere generasjoner hatt store familiebegivenheter, som dåp, konfirmasjoner og brylluper i kirken. Jeg har også gått på søndagsskolen der.  En tid på 1970-tallet var det mye snakk om husbukk i kirken. Jeg visste jo ikke hva husbukk var, så en søndag da prost Eilif Jacobsen steg opp fra intet på talerstolen, sa jeg ganske høyt: «se der er husbukken». Dette vakte latter i kirken, og smil hos presten, sier Jan William.

Lillesand kirke betyr mye for oss lillesandere, slik den alltid har gjort. Synlig i bybildet, der den ligger frittstående med sitt høye spir. Men skjemmende bar- og løvtrær er nå i ferd med å ødelegge det vakre synet. La oss håpe at en trimming av trærne vil gjøre kirken enda mer synlig, og få frem viktige akser i byen, slik det var tiltenkt da den ble bygd.

Emma Elisabeth Vennesland

Emma Elisabeth Vennesland Foto: Privat

Bildet er hentet fra Lillesand By- og Sjøfartsmuseums sider på Agderbilder.no. Her er nærmere 3.000 bilder fra Lillesand digitalisert av Fotogruppen.

Kilder:

  • Store norske leksikon

  • Berit Eide Johnsen: Fra Kokkenæsheia til Kirkeheia. Artikkel i «En kirke for byen» i forbindelse med 100-års jubileet.

  • Fædrelandsvennen